Ahşap Ambalaj

Ahşap Ambalajlarda Isıl İşlem Uygulaması      ( Fumigasyon )

AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN İŞARETLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR

İhracatta, Ahşap Ambalaj Malzemelerinin işaretlenmesi uygulaması alıcı ülke talepleri yönündedir.,İthalatta ise Ülkemiz uygulaması 01.01.2005 Tarihinden itibaren başlamıştır. İhracatta ülkelerin uygulama tarihlerine herhangi bir müdahale söz konusu olmadığından Alıcı Ülke şartlarının yerine getirilmesi esastır.

Isıl işlem görmüş palet, standardına göre ihraç edilen ürün ne olursa olsun, her türlü ahşap ambalaj malzemesi (kalınlığı 6 mm.den az olanlar hariç olmak üzere, palet, sandık, kasa, takoz vb.) işlemden geçirilmiş (ısıl işlem veya metil bromür fümigasyonu) ve işaretlenmiş olmak zorundadır. Isıl işlem veya metil bromür fümigasyonu ile işaretleme ancak yetkili firmalar tarafından yapılabilmektedir. Ülkemizin de üyesi bulunduğu IPPC (Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu) Genel Kurulunun 2002 yılında kabul ettiği, uluslararası ticarette ahşap ambalaj malzemeleri kullanımını düzenleyen standarttır.

Kalınlığı 6mm’den ince Ahşaptan yapılan sandıklar 6mm’den kalın Ayakları (iğne, çivi, yapıştırıcı v.b.) sebebiyle bu parçaları sandıktan ayırmanın tek yolu Sandığı parçalamak ise, sandığın dışında iki taraftan görünecek şekilde uluslar arası ISPM-15 işaretlemesi istenmektedir..

Eğer Ahşap parçaları kutunun içine (iğne, çivi, yapıştırıcı v.b. ile) tutturulmamışlar ise, kalınlığı 6 mm’yi geçen beher Ahşap parçası uluslar arası ISPM-15 işareti taşımak zorundadırlar.

IPPC ülkelerinin Uygulama ile ilgili Kontak noktaları. ve bunların Adres bilgileri temin edilerek (Telefon,Fax.Mail Adresleri) ülkelerin konu ile ilgili uygulamaları sürekli olarak takip edilmektedir.Elde edilen bilgiler Muntazaman www.tarim.gov.tr ve www.kkgm.gov.tr sayfalarından takip edilebilmektedir.

01.01.2020 tarihinden itibaren, ihracatta kullanılacak olan ahşap ambalaj malzemelerinin izin belgesi işletmede ısıl işleme tabi tutulup ISPM 15 ve izlenebilirlik işareti ile işaretlenip satışa sunulduktan sonra son kullanıcı olan ihracatçıya ulaşıncaya kadar Bakanlıklarınca izleneceği belirtilmekte ve ahşap ambalaj malzemeleri ve ISPM-15 uygulamaları hakkında aşağıdaki konulara değinilmektedir. “01.01.2020 tarihinden sonra izin belgeli işletmede ısıl işlem görmüş üzerinde ISPM 15 ve izlenebilirlik işareti olan ahşap ambalaj malzemelerinin satışı yapılacak ve bu ürünler ihracatçılar tarafından kullanılacaktır. Ahşap malzemenin ısıl işlem fırınlarında, fırınlama yaparak ahşabın çekirdek ısısının 56 dereceye geldikten sonra 30 dk. bekletilerek ahşabın içindeki zararlı böceklerden ve larvalardan arındırılması işlemidir. Bu işlem yapıldıktan sonra Palet’in üzerine aşağıdaki IPPC damgası vurulur. Böylece Ülkeler arası nakliyede ahşap palet ile hastalığın taşınması engellenmiş olur.

ISPM 15 UYGULANMA TARİHLERİ

Amerika Birleşik Devletleri ISPM 15 standardını 2 Ocak 2004 te uygulamaya karar vermiştir.

Arjantin henüz bir uygulama tarihi belirlememiştir.

Avrupa Birliği ISPM 15 standardını 1 Mart 2005 ten beri uygulamaktadır.

Avustralya ISPM 15 standardını 01 Aralık 2003 ten beri uygulamaktadır.

Brezilya ISPM 15 uygulaması 2004 Ocak ayından itibaren uygulanmaktadır.

Çin ISPM 15 benzeri bir standart uygulamaktadır.

Kanada ISPM 15 standardını uygulamaya 2 Ocak 2004 te başlamıştır.

Şili ISPM 15 i uygulamaya almıştır.

Hindistan Nisan 2004 ten beri ISPM 15 i uygulamaktadır.

Kore 2005 yılının ilk aylarında uygulamaya geçmiştir.

Meksika Aralık 2003 ten ISPM 15 uygulamasına başlamıştır.

Hollanda standardı kendi ihracatları için 1 Ekim 2003 tarihinden itibaren uygulamaya koymuştur.

Yeni Zelanda ISPM 15 standardını Ağustos 2003 ten beri uygulamaktadır.

Türkiye IPPC yi uyguladığı Fitosaniter Talimatlarda yaptığı değişiklikler konusunda bilgilendirmiştir.

1 Ocak 2005 ten beri Türkiye İthal geleceği ürünlerde ISPM 15 e uygunluğu aramaktadır.

Kaynak:http://www.ippc.int/

www.ippc.int/IPP/En/ispm.jsp

Ahşap Ambalaj Malzemeleri ISPM 15 logosu taşımıyorsa gittikleri ülkede şartlara uygunluğu kontrol edilecek, uygun olmayan Ahşap Ambalaj Malzemeleri gittikleri ülkede ya işlemden geçirilecek ya da imha edilerek, uygunsuzluk konusunda ithalatçıya uyarı gönderilecektir. Bu da ihracat yapan şirketlerimize ekstradan bir mali yük getirebilir.

Bu gibi sorunlarla karşılaşılmaması için ihracatçı şirketlerimizin birlikte çalıştıkları şirketlerle bu konunun teyidini yaparak iş yapmaları önerilebilecek tek seçenek olacaktır.

01.01.2020 tarihinden itibaren, ihracatta kullanılacak olan ahşap ambalaj malzemelerinin izin belgesi işletmede ısıl işleme tabi tutulup ISPM 15 ve izlenebilirlik işareti ile işaretlenip satışa sunulduktan sonra son kullanıcı olan ihracatçıya ulaşıncaya kadar Bakanlıklarınca izleneceği belirtilmekte ve ahşap ambalaj malzemeleri ve ISPM-15 uygulamaları hakkında aşağıdaki konulara değinilmektedir. “01.01.2020 tarihinden sonra izin belgeli işletmede ısıl işlem görmüş üzerinde ISPM 15 ve izlenebilirlik işareti olan ahşap ambalaj malzemelerinin satışı yapılacak ve bu ürünler ihracatçılar tarafından kullanılacaktır. Ahşap malzemenin ısıl işlem fırınlarında, fırınlama yaparak ahşabın çekirdek ısısının 56 dereceye geldikten sonra 30 dk. bekletilerek ahşabın içindeki zararlı böceklerden ve larvalardan arındırılması işlemidir. Bu işlem yapıldıktan sonra Palet’in üzerine aşağıdaki IPPC damgası vurulur. Böylece Ülkeler arası nakliyede ahşap palet ile hastalığın taşınması engellenmiş olur.

İŞLENMİŞ AHŞAP AMBALAJ MALZEMESİ

4.05.2004 tarih ve 25452 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ahşap Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi Hakkındaki Yönetmelik Mart 2002 de Uluslar arası Bitki Koruma Konvensiyonu Sekreterliği (IPPC )tarafından yayınlanan ISPM 15 (Uluslar arası Ticaret kapsamında Ahşap Ambalaj Malzemesinin Kullanımının düzenlenmesine Dair Yönerge) esas alınarak hazırlanmıştır

İşlenmiş ahşap ambalaj malzemeleri ;4.05.2004 tarih ve 25452 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ahşap Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi Hakkındaki Yönetmelik kapsamına girmediği için İşlem (Isıl işlem veya fumigasyon ) gerektirmez ve işaretleme zorunluluğu yoktur.Bunun nedeni;

ISPM 15 Standardının Düzenlemeye tabi ahşap ambalaj malzemeleri kısmında ; Kontrplak, yonga levha ,yönlü örgü levha ya da ahşap kaplama gibi tutkal ,ısı ,basınç ya da bunlardan meydana gelen herhangi bir terkip kullanılarak imal edilmiş olan ve tamamı ile ahşap esaslı ürünlerden meydana gelen ahşap ambalajın,ham ahşap (İşlenmemiş ahşap) ile ilintili riski ortadan kaldıracak biçimde yeterince işlenmiş olduğu kabul edilmektedir.İşlenmiş ahşabın .kullanımı esnasında ham ağaçtan yapılmış malzemelerdeki zararlıların istilasına uğraması ihtimali bulunmaz ve bundan dolayı da söz konusu zararlılara yönelik olarak herhangi bir düzenleme zorunluluğu olmamalıdır.” İbaresinden dolayıdır.

Not: Tanımlar

Ham Ahşap: Herhangi bir işlem yada muameleye tabi tutulmamış ahşap, bu kapsama ham ahşaptan yapılmış palet yanında sandık, makara ve bobinlerde girmektedir.

İşlenmiş ahşap ambalaj: Kontrplak, yonga, levha, yönlendirilmiş yonga levha veya ahşap kaplama gibi zamk, ısı ve basınç ya da üçünün birleşiminden oluşan bir işlemden geçirilerek elde edilen, tamamen ahşap ürünlerden oluşan ambalaj