Deniz Yolu Genel Terimleri

Deniz Yolu Genel Terimleri

Armatör 

Gemi sahibi, taşıyıcı 

Acente

Herhangi bir limanda armatör adına faaliyet gösteren, onun temsilciliğini yapan kuruluş 

NVOCC

“Non Vessel Operating Common Carrier” (Gemi sahibi olmadan taşımacılık yapan) 

Co-Loader

Forwarderların yüklerini kendi yükü ile konsolide ederek taşımacılık yapan

Forwarder

Karayolu,havayolu,denizyolu, demiryolu taşımacılığını, gümrükleme ve sigorta hizmetlerinin operasyonunu gerçekleştiren,aktif bir acenta ağına sahip olan organizatör firma 

Bill Of Lading (B/L) 

Denizyolu konşimentosu 

Master B/L 

Ana konşimento

House B/L 

Ara konşimento

Charter Taşıma 

Geminin tamamen yada kısmen (part kargo) kiralanarak yapılan taşımadır

Charter Party 

Taşımacı ile armatör arasında yapılan sözleşmeye verilen isimdir

Bulk Yükleme 

Konvansiyonel yük taşımacılığında dökme yükleme

Broker

Armatörle yükleyici arasında aracılık yapan,komisyoncu 

RO-RO Taşımacılığı 

Araç,treyler veya konteyner taşıyan gemilerle yapılan taşımacılık 

 Yükleme Boşaltma Terimleri

Free In (FI)

Limandaki yükleme masrafı 

Free Out (FO) 

Limandaki boşaltma masrafı

Liner In (LI)

Yükleme masrafının armatöre ait olması 

Liner Out (LO)

Boşaltma masrafının armatöre ait olması

Stuffing

İstifleme, yükü konteynere yerleştirme

Unstuffing

Konteynerin içini boşaltma 

Stevedoring

Gemiyi yükleme ve boşaltma hizmeti 

Liman Terimleri

Storage

Limanda depolama / ardiye 

Demuraj 

Geminin kendisine tanınan yükleme ve boşaltma süresini aşması yada konteyner içinde bekleyen yükün tanınan süreden önce gümrükten çekilip boşaltılmaması

Free Time 

Serbest süre.Yükün demuraja girmeden bekleyebileceği süre. Süre aşımında demuraj uygulanır.

THC 

(Terminal Handling Fee) : Limandaki elleçleme ücreti

Geçici Kabul

Türkiye’deki gümrük mevzuatı gereği konteynerler gümrüğe tabi mal statüsündedirler. Bu nedenle bir konteynerin limandaki gümrüklü sahadan çıkarılması veya tekrar limana getirilmesi halinde ortaya çıkan gümrükleme masrafıdır. 

Navlun Terimleri

CAF

(Currency Adjustment Factor) Amerikan dolarındaki dalgalanmaların navluna dahil edilmesi

BAF

(Bunker Adjustment Factor) Deniz aşırı taşımalarda fuel oil fiyatlarındaki dalgalanmaların belli oranda navluna dahil edilmesi

Primaj

Genellikle Türkiye’den ihracat navlunlarında kullanılan armatörün riskini azaltmak için koyduğu ek ücret

War Risk Surcharge  (WRS) 

Savaş riski olan limanlara yapılan seferlerde navluna ilave olarak alınan ek ücret

High Cube Surcharge 

High Cube konteyner için alınan ilave ücret

IMCO Charge

Tehlikeli madde taşımalarında armatörün talep ettiği ek ücret