GÖNDERİ TAŞIMA KURAL VE KOŞULLARI

GÖNDERİ TAŞIMA KURAL VE KOŞULLARI

Gönderici olarak kendi adınıza taşıma hizmetlerini kullanma talebinde bulunduğunuzda Alceks in gönderiyi kabul ettiği andan itibaren Taşıma Kural ve Koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

Alceks makul süreler içinde ve ilgili ülkelerin gümrük kuralları ile kanunlarının müsaade ettiği ölçülerde gönderilerin uluslar arası taşımasını yapar. Alceks ilgili taşıma işini yaparken başka taşıyıcıları kullanabilir ve önceden bildirimde bulunmaksızın taşımayı farklı taşıma araçlarıyla yol düzeninin dışına çıkarak yapabilir. Alceks makul sürelerde taşımayı gerçekleştirecektir ancak teslimatta yaşanan gecikmelerden dolayı doğacak zararlardan veya kayıplardan sorumlu olmayacaktır.

Gönderinizin gerektiğinde Alceks ve gümrük otoriteleri ile herhangi bir resmi otorite  tarafından incelenmek üzere açılmasına onay vermeyi kabul etmiş sayılırsınız.

Gönderici gümrükler için gerekli dökümanları sağlamalıdır ayrıca gönderici ilgili beyan ve bilgilerin tamamının gerçek ve doğru olduğunu onaylamış olur eğer gönderici gerçeğe aykırı ve/veya hileli bildirimlerde bulunursa cezai yaptırımların  uygulanabileceğini kabul etmiş sayılır.

Gümrük işlemlerinden dolayı ortaya çıkan veya gerekli belge eksiklikleri sebebiyle oluşan depolama ücretleri, gümrük cezaları, resmi masraflar gibi ücretler alıcıya fatura edilir ancak alıcı masrafları ödemek istemez ise göndericiye fatura edilecektir. Gönderici gümrükleme esnasında oluşan gecikme, zarar, masraf gibi taleplerden Alceks i sorumlu tutmayacaktır.

Uluslar arası taşıma kurallarına göre yasak olan maddeler Alceks tarafından taşınmayacaktır ayrıca Alceks gerekli gördüğü durumlarda şekilsiz, sivri uçlu, kötü ambalajlı v.b. risk taşıdığını düşündüğü gönderileri kabul etmeme hakkını saklı tutar.

Alceks koşulların uygun olmaması, yanlış adres verilmesi v.b. durumlarda taşımayı durdurabilir, her ne sebeple olursa olsun taşımanın durdurulmasından gönderici sorumlu olacak ayrıca dönüş taşıması, vergi, depolama gibi tüm masraflarıda ödeyecektir.

Alceks posta kutusu veya posta kodlarına teslimat yapmamaktadır ancak teslimat açık ve doğru olan alıcı adreslerine yapılmaktadır. Alceks teslimatı alıcıya yapılamayan gönderileri ücreti gönderici tarafından ödenmek üzere geri getirmek için tüm olanaklarını kullanarak geri getirmeye çalışacaktır.

Alıcı ödemeli gönderilerin bedelleri alıcı tarafından ödenmediği takdirde göndericilere fatura edilecektir.

Alceks gönderi bedelini tartı ağırlığı veya hacimsel ağırlıktan hangisi yüksek ise o değer üzerinden yani ücrete esas ağırlık üzerinden hesaplayacaktır.

Gönderici Alceks tarafından gönderilen faturalara en geç 7 gün içinde itiraz etmediği takdirde itiraz hakkından feragat etmiş sayılır.

Alceks kendisine yapılacak ödemede sorunlar olur ise gönderiyi teslim etmeme veya gönderiyi rehin tutma hakkını saklı tutar.

Alceks in hasar, kayıp, zarar gibi konulardaki sorumluluğu taşıma şekillerine göre Varşova Konvansiyonu ve CMR konvansiyonunda belirtildiği gibi sınırlıdır ancak sigorta primi ödenerek sigorta ettirilmiş gönderilerle ilgili sigorta şirketleri poliçe kapsamında sorumludur. Bu konudaki talepler en geç 7 gün içinde yazılı olarak yapılmalıdır aksi takdirde Alceks sorumluluk kabul etmeyecektir.

Alceks Mücbir sebepler ( örneğin; Ambargo, İsyan, Savaş, Ayaklanma, Siyasi karışıklık, Uçak Kazası v.b. ), Doğal Afetler ( Fırtına, Sel, Kasırga, Sis, Kötü Hava Koşulları v.b. ) gibi sebeplerden dolayı oluşan gecikmelerden sorumlu olmayacaktır.

Gönderilerin gönderici tarafından güvenli bir şekilde paketlenmiş, adreslenmiş ve işaretlenmiş olduğu ayrıca tüm bilgilerin tam ve doğru olarak gönderici tarafından hazırlandığı kabul edilir. Gönderici bu gereklilikleri yerine getirmez ise Alceks in maruz kalacağı tüm zararları karşılamakla yükümlüdür.

Gönderici Alceks in sunacağı elektronik cihazlarla kaydedilmiş olan teslimat detaylarının ve elektronik imzaların geçerli olduğunu şimdiden kabul eder.

Gönderi taşıma süreleri iş günü olarak belirtilir ve Cumartesi, Pazar veya yerel hafta sonu tatilleri, milli ve dini bayramlar iş günü kabul edilemez.

Alceks gerekli olan hallerde gönderilerin yerine ulaştırılması için Ek Taşıma ücretleri uygulayabilir.

Alceks in bazı durumlarda Gönderi Taşıma Kural ve Koşullarının bazı maddelerinden vazgeçmesi daha sonrada aynı uygulamayı devam ettireceği anlamını taşımaz.

Gönderi Taşıma Kural ve Koşulları ile ilgili oluşabilecek tüm ihtilaflarda CMR ve Varşova konvansiyonlarında farklı bir yorum yoksa gönderinin yapıldığı yerdeki hukuki uygulamalar geçerli olacaktır.